Ескулап 2014

 

2квітня 2014 р. в ОКЗ «Дніпропетровське медичне училище» відбувся ХVІ конкурс фахової майстерності серед випускників медичного училища за спеціальністю «Сестринська справа», метою якого є підвищення професійного рівня підготовки студентів ВМНЗ І – ІІ рівнів акредитації та престижу професії медичної сестри.

Відкрив свято професійної майстерності директор навчального закладу, кандидат медичних наук, І.Е. Шарун, який відзначив важливу роль медичної сестри в системі охорони здоров’я та побажав усім учасницям успіху.

Традиційно конкурс проходив в 2 етапи. Перший етап – тестування – охоплює теоретичний матеріал з основ медсестринства та клінічних дисциплін. Кожна з учасниць відповіла на 100 тестових завдань за 100 хвилин.

 

 

Другий етап – демонстрація практичних навичок, які передбачені навчальними програмами дисциплін та освітньо-кваліфікаційною характеристикою Галузевих стандартів вищої освіти за спеціальністю «Сестринська справа».

Учасниці продемонстрували по 2 практичні навички з наступних дисциплін:

– Медсестринство у внутрішній медицині з основами медсестринства;

– Медсестринство в хірургії;

– Медсестринство в педіатрії;

 

 

Члени суддівської колегії відзначили досить високий рівень теоретичної та практичної підготовки всіх учасниць конкурсу і за підсумком двох етапів визачили призові місця;

І місце – Ольга Сосонна, гр. М – 34;

ІІ місце – Юлія Людна, гр. М – 32;

ІІІ місце Наталія Гараган, гр. М – 34;

 

 

Переможиці конкурсу отримали почесні грамоти та подарунки, решта учасників були відзначені дипломами учасників конкурсу.

 

 

Статут ЗО (установчі документи)
Структура та органи управління закладу освіти
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗО
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік
освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Сертифікати про акредитацію
Напрями наукової та/або мистецької діяльності
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Кошторис закладу та всі зміни до нього
Результати моніторингу якості освіти
Інформація про вакантні посади ЗО та проведення конкурсу
Відомості про гуртожитки, вільні місця, розмір плати за проживання
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Правила прийому до закладу освіти
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства
Мова (мови) освітнього процесу
Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та

відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога,

із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

 

Контакти

Україна, м. ДНІПРО, проспект Богдана Хмельницького, 23; Поштовий індекс: 49061