Історія коледжу

Комунальний заклад “Дніпровський базовий фаховий медичний коледж” Дніпропетровської обласної ради” – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, заснований 2 жовтня 1870 року Катеринославським губернським земством на базі земської лікарні (тепер Дніпропетровська обласна лікарня ім.Мечникова) як фельдшерська школа.

Перший випуск, який налічував 4 особи, відбувся у 1872 роцi; всього в школі навчалося 16 чоловік.

 

Вже у 1884 році у фельдшерській школі навчалися 54 учні, у 1895 році – 60,у 1900 – 96 осіб.

У 1910 році на Х з’їзді лікарів Катеринославської губернії була прийнята реформа навчального процесу, що дозволило відкрити прийом жінок на навчання. Всього в 1912-1913 навчальному році в школі навчалася 141 особа, із них 130 чоловіків та 11 жінок.

За весь дореволюційний період з 1870 р. по 1916 р. фельдшерською школою було випущено 615 осіб: 604 фельдшера, 11 акушерок.

У 1930 році фельдшерська школа була перейменована в акушерсько – фельдшерський технікум, директором якого був М.Л.Лорман.

З 1931 року по 1935 рік училище називалося медичним технікумом і очолював його Г.М.Рось, якого змінив в подальшому та працював на цій посаді 35 років Р.Д.Шкроб.

З 1936 року училище знову стало називатися акушерсько – фельдшерським технікумом.

В 1937 році був введений новий навчальний план, який передбачав фельдшерську, акушерську, медсестринську і, вперше, санітарно – фельдшерську спеціальності.

У 1940 році училище стало найменуватися фельдшерсько – акушерською школою, ця назва збереглась до 1954 року.

В 1941 році Велика Вітчизняна війна тимчасово припинила навчальний процес, був проведений достроковий випуск. Багато учнів і викладачів пішло на фронт.

У 1941 – 1943 рр. приміщення училища і його бази були зруйновані, заняття припинені.

В 1943 – 1944 році фельдшерсько–акушерська школа поновила свою роботу у приміщенні, відбудованому силами студентів та викладачів, яке знаходилось на площі Шершова ( зараз приміщення 10-ої міської лікарні). Контингент учнів складав 270 чоловік.

На Республіканській нараді директорів у 1947 році училище було названо кращим і ввійшло до складу передових середніх навчальних закладів. Училище відбудовувалось у тяжких умовах, переживало багато труднощів, але вже дало країні понад 300 середніх медичних працівників.

У 1948 році контингент училища складав уже 426 учнів, працювало 4 відділення : фельдшерсько – акушерське, медичних лаборантів, фельдшерське і медсестринське відділення.
1953-1954 навчальний рік став знаменним для фельдшерсько – акушерської школи. Вона була перейменована в Дніпропетровське базове медичне училище №1.

У 1959-1960 навчальному році відкрилося 2 нових відділення: зуболікарняне і зуботехнічне відділення з денною і заочною формами навчання, контингент учнів складав 1200 чоловік. 1962-1963 навчальний рік був значним для учнів та викладачів. Училище отримало нову 4-х поверхову будівлю по вулиці Дніпропетровській, 23 ( зараз вулиця Героїв Сталінграда, 23), де і знаходиться по теперішній час.

За період з 1935 р. по 1992 р. керівниками училища призначались талановиті організатори, творчі особистості, які постійно направляли навчально – виховну роботу на вирішування основних завдань освіти, сумісно з колективом викладачів створювали його історію, традиції – Р.Д. Шкроб, В.Г.Бородин, К.О.Мороз, Н.А. Ламза, Колодочка О.М.

З новим стилем керівництва та передовими формами навчально – виховного процесу в училищі пов’язане ім’я теперішнього директора кандидата медичних наук І.Е.Шаруна, який з 2011 року очолює колектив училища.

Згідно з рішенням XVII сесії Дніпропетровської обласної ради від 28 вересня 2001 року № 442-XVIII Дніпропетровське базове медичне училище №1 шляхом злиття з Дніпропетровським медичним училищем №2 реорганізоване в Обласний комунальний заклад «Дніпропетровське медичне училище».

В 2010 году училище отметило 140-годовщину. Сегодня контингент училища составляет более 1000 студентов. Подготовка специалистов по образовательно-квалификационному уровню «Младший специалист» ведется на базе полного общего среднего образования по дневной и вечерней формам обучения на бюджетной и контрактной основах. Лицензионный объем приема – 450 человек. Все выпускники обеспечиваются работой в лечебно-профилактических учреждениях города и области.

Учебный процесс организуют 123 штатных преподавателя, среди которых 3 кандидата медицинских наук, 24 преподавателей-методистов, 67 преподавателей высшей категории.

В учебном заведении аккредитовано 4 специальности направления подготовки 1201 “Медицина”.
Лицензия: № 458290 серия АЕ, дата выдачи лицензии: 24.06.2014 г., срок действия лицензии: до 01.07.2017 г.

Потребности учебно-воспитательного процесса в училище обеспечивает современная материально-техническая база: 13 лабораторий, 32 учебных кабинета, оборудованных фантомами, тренажерами, муляжами, медицинским инструментарием, наглядными и техническими средствами обучения, 4 компьютерных класса. Училище оснащено 78 компьютерами последнего поколения, из них 28 компьютеров объединены в локальную сеть и имеют доступ к всемирной сети Internet. Училище имеет свой сайт и электронный адрес.

Кроме того, для обеспечения учебного процесса училище имеет 5 сканеров, 12 принтеров, 6 ксероксов, 18 телевизоров, 18 видеомагнитофонов, 8 DVD-плееров, 1 мультимедийный аппарат. Имеющийся банк учебных материалов на электронных носителях: 99 видеофильмов, 16 электронных учебников, 15 мультимедийных презентаций.

Базами учебной, производственной и преддипломной практики являются ведущие лечебно-профилактические учреждения города и области.

Училище имеет анатомический музей, библиотеку с читальным залом, спортивный зал, тренажерный зал.

Студенты обеспечиваются общежитием, в котором созданы все условия для учебы и отдыха.

Квалифицированные преподавательские кадры, развитая современная материальная база, компьютеризация учебного процесса позволяют коллективу училища обеспечить обучение и воспитание молодого поколения на высоком уровне.

Примером этого является призовые места, которые занимают студенты, участвуя в конкурсах профессионального мастерства на лучшую медицинскую сестру, олимпиадах, творческих конкурсах, студенческих научно-исследовательских конференциях.

В свободное время студенты имеют возможность развивать свои способности в кружках и центрах социально-гуманитарного, естественнонаучного цикла, а также профессиональной подготовки. Большое количество студентов принимает участие в художественной самодеятельности, фестивале “Студенческая весна”, конкурсе ритмической гимнастике “Весенние ритмы”, КВН

Контакти

Україна, м. ДНІПРО, проспект Богдана Хмельницького, 23; Поштовий індекс: 49061