Інформація

 

Ласкаво просимо в Дніпровський базовий медичний коледж!

 

Комунальний заклад «Дніпровський базовий фаховий медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» є вищим навчальним закладом І рівня акредитації, який здійснює підготовку молодших спеціалістів за денною формою навчання, як на базі повної загальної середньої освіти так і з 2012 р. – на базі базової загальної середньої освіти.

Підготовка висококваліфікованих фахівців здійснюється згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями у галузі знань
22 «Охорона здоровʼя» з спеціальності 223 «Медсестринство» для лікувальних та лікувально-профілактичних установ системи охорони здоров’я України.

Навчальний заклад функціонує в системі Міністерства охорони здоров’я України, є комунальною власністю Дніпропетровської обласної ради.

Навчальний заклад розташований за адресою:

просп. Богдана Хмельницького, 23,

м.  Дніпро,

Дніпропетровської області,

49061

Тел./факс: (056) 749-60-31

E-mail: okzdmu@meta.ua, dbmk1870@gmail.com

Дніпровський базовий медичний коледж керується сучасною нормативно-правовою базою і має всі документи, що забезпечують правову основу здійснення навчального процесу в коледжі.

Свою діяльність здійснює на основі Статуту, затвердженого рішенням Дніпропетровської обласної ради від 11.10.2017р.  № 254-10/VII.

Дніпровський базовий медичний коледж внесено до Єдиного Державного Реєстру підприємств та організацій України, про що свідчить довідка Державного комітету статистики України від 23.10.2017 р., № 12241050013022807.

Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпровський базовий медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України, своє найменування та ідентифікаційний код, інші атрибути юридичної особи.

2 жовтня 1870 року Катеринославським губернським земством на базі земської лікарні (тепер Комунальний заклад «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова») була заснована фельдшерська школа.

У 1936 році фельдшерська школа була перейменована в акушерсько-фельдшерський технікум, з 1940 до 1954 року – фельдшерсько-акушерська школа.

Наказом Міністерства охорони здоров’я УРСР № 682 від 20 грудня  1954 року Дніпропетровська фельдшерсько-акушерська школа була реорганізована в базове медичне училище № 1 Обласного відділу охорони здоров’я.

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 28 вересня 2001 року  № 442-17/ХХІІІ шляхом злиття Дніпропетровського базового училища № 1 з Дніпропетровським медичним училищем № 2 був створений Обласний комунальний заклад «Дніпропетровське медичне училище».

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.06.2001 р. № 247 Обласний комунальний заклад «Дніпропетровське медичне училище» затверджено базовим медичним навчальним закладом в регіоні з кількості навчальних закладів, що мають відповідну матеріально-технічну базу, кваліфікований склад викладачів та використовують найсучасніші технології навчально-виховного процесу.

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 02 грудня 2016 року  № 143-7/VII Обласний комунальний заклад «Дніпропетровське медичне училище» перейменовано в Комунальний вищий навчальний заклад  «Дніпровський базовий медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради».

Коледж є методичним центром для вищих медичних навчальних закладів області та вищих навчальних закладів І рівня акредитації м. Дніпро щодо удосконалення навчально-виховного процесу та покращення якості підготовки молодших спеціалістів.

Освітня діяльність Дніпровського базового медичного коледжу проводиться згідно з безстроковою ліцензією, відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 20.03.2017 р.  № 58-л), якою засвідчується право проведення освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з ліцензованим обсягом прийому 450 осіб.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 03.06.2014 р., протокол № 109 (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 р.         № 2323-л та наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 р.         № 1565) Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпровський базовий медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу освіти (сертифікат про акредитацію серія НД  № 0490667 від 02.10.2017 р.). Термін дії сертифіката до 01.07.2019 р.

У навчальному закладі акредитовано спеціальність 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоровʼя» з ліцензованим обсягом – 450 осіб;

Основними структурними підрозділами коледжу є: 3 відділення (фельдшерське, медсестринське, акушерське), 11 циклових комісій, 41 навчальний кабінет, 7 лабораторій, лекційна зала, бібліотека, читальна зала, спортивна зала, тренажерна зала, пункт громадського харчування, актова зала, анатомічний музей, тренажерний кабінет для відпрацювання практичних навичок клінічних дисциплін, музей історії.

В коледжі діє трьохступенева система підготовки фахівців: довузівська – фахова – профільна. Це дає можливість здійснювати прийом студентів в обсязі ліцензії за державні кошти та за кошти фізичних осіб з урахуванням потреб лікувально-профілактичних установ регіону, використовувати ефективні технології навчання, впроваджувати нові системи методичного та інформаційного забезпечення, здійснювати принципи демократизації, гуманізації, гуманітаризації навчально-виховного процесу.

Згідно з наказом  Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації з метою проведення усіх видів практики за коледжем закріплено 79 практичних баз, умови яких забезпечують виконання програм у повному обсязі. З керівниками баз практики складені угоди про співпрацю. Термін дії складає 5 років. Для проведення практичних занять на клінічних базах оснащено 37 навчальних кімнат. Ці кімнати мають необхідне методичне та матеріально-технічне забезпечення, оснащені медичним інструментарієм, муляжами, таблицями, предметами догляду за хворими та відповідають потребам навчального плану.

Контингент студентів коледжу станом на 01.10.2018 р. складає 1272 особи.

Випускники коледжу забезпечують потреби регіону, фахівці-випускники коледжу мають високий рівень професійної підготовки, про що свідчать відгуки лікувально-профілактичних закладів.

Загальні показники розвитку Дніпровського базового медичного коледжу наведені в таблиці 1.1.

Навчально-виховний процес забезпечує колектив із 146 педагогічних працівників, з яких 143 штатних (98%), 3 – сумісників (2%). Викладачі вищої категорії складають 54,2%.

Склад циклових методичних комісій і характеристика викладацького складу наведено в таблиці 1.2.

Очолює навчальний заклад кандидат медичних наук, викладач методист – Шарун Ігор Едуардович.

У 1993 році закінчив Дніпропетровський медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія» та отримав кваліфікацію «лікар-педіатр».

Згідно з рішеннями Дніпропетровської обласної ради від 12.08.2011 р. № 156-8/VI був призначений директором Обласного комунального закладу «Дніпровський базовий медичний коледж», 01.12.2017 рішенням Дніпропетровської обласної ради № 296-11/VIІ контракт директору подовжено на 5 років.

Відповідно до Програми економічного розвитку України на 2016-2020 рр., Національного плану розвитку системи охорони здоров’я та з метою забезпечення якісної підготовки фахівців для галузі охорони здоров’я, покращення якості медичної допомоги населенню, є підготовка нового покоління висококваліфікованих медичних працівників.

Реформа охорони здоров’я, застосування сучасних технологій, визначають нові вимоги до фахівців. У сьогоденній практичній охороні здоров’я потрібні професіонали, які можуть творчо підійти до своєї діяльності. Стратегічним напрямком у вищій освіті є приведення мережі вищих навчальних закладів і системи управління вищою освітою у відповідність із потребами розвитку національної економіки та запитів ринку праці.

Міністерством охорони здоров’я України Дніпропетровська область була обрана для реалізації пілотного проекту з реформування системи охорони здоров’я за європейським зразком.

Згідно з реформою, у м. Дніпро створені фельдшерсько-акушерські пункти, центри первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторії, відкрито нові кабінети, денні стаціонари, стаціонари на дому, перинатальний центр зі стаціонаром, організовано центри паліативної допомоги. Медичні заклади розмежовано на первинну, вторинну та третинну ланки надання допомоги.

В умовах фельдшерсько-акушерського пункту, здоровпункту, домашніх умовах, непередбачених обставинах спеціалісти-медики робитимуть акцент на діагностичну, лікувальну, реабілітаційну, профілактичну, організаційно-методичну, технічну, виробничу функції, а також догляд за хворими.

Підставою для підготовки молодших спеціалістів у місті Дніпро є глибока потреба медичної галузі у спеціалістах, зростання попиту на медичні послуги, запровадження нових форм, переорієнтація охорони здоров’я з принципів лікування та догляду за хворими на принципи збереження здоров’я населення, які акцентовані на індивідуальному та громадському здоров’ї.

Одним з визначальних чинників ефективної діяльності медицини є відповідне кадрове забезпечення. У сьогоденній практичній охороні здоров’я потрібні професіонали, які можуть творчо підійти до своєї діяльності.

Аналіз регіональних потреб у фахівцях-медиках середньої ланки дозволяє зробити висновок про доцільність та своєчасність продовження освітньої діяльності з підготовки фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у форматі Дніпровського базового медичного коледжу для Дніпропетровського регіону.

Щороку випускники, які навчались на місцях державного замовлення, 100% працевлаштовані.

Випускники, що навчались за кошти фізичних та юридичних осіб також мають змогу отримати перше місце роботи за фахом у лікувально-профілактичних закладах міста та області.

В Дніпровському базовому медичному коледжі розроблено модель підготовки конкурентноспроможних фахівців, яка включає формування особистості високої компетентності шляхом впровадження новітніх технологій навчання.

Пріоритетними напрямками навчально-виховного процесу в Дніпровському базовому медичному коледжі є:

  • – застосування технологій активного та інтерактивного навчання;
  • – використання інформаційно-комунікативних технологій (інтернет, Web-сайт, телемедицина, комп’ютерні навчально-тренувальні програми, мультимедійні посібники, електронні навчально-методичні посібники, віртуальні лабораторні роботи);
  • – підготовка конкурентноспроможних фахівців відповідно до міжнародних стандартів;
  • – покращення якості медичної допомоги населенню України;
  • – сприяння ефективному використанню кадрових ресурсів у галузі охорони здоров’я;
  • – активізація профілактичної діяльності, формування принципів здорового способу життя та зміцнення здоров’я нації.

Виконуючи Закон України «Про вищу освіту», Національну доктрину розвитку освіти, педагогічний колектив використовує ефективні технології навчання, впроваджує нові системи методичного та інформаційного забезпечення.

 

Посилання на веб-ресурси коледжу

 

1.Статут ЗО (установчі документи)
http://dbmk.dp.ua/314/CTATUT

2. Структура та органи управління закладу освіти
https://dbmk.dp.ua/struktura/

3. Ліцензії на провадження освітньої діяльності
4. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в ЗО
5. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
6. Сертифікати про акредитацію
7. Напрями наукової та/або мистецької діяльності
8. Річний звіт про діяльність закладу освіти
9. Кошторис закладу та всі зміни до нього
11. Інформація про вакантні посади ЗО та проведення конкурсу
12. Відомості про гуртожитки, вільні місця, розмір плати за проживання
13.Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
14.Правила прийому до закладу освіти
15. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
16. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
17. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства
18. Мова (мови) освітнього процесу
19.Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
20. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
21. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
22. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
23. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
25. Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
26. Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

 

Контакти

Україна, м. ДНІПРО, проспект Богдана Хмельницького, 23; Поштовий індекс: 49061