Комунальний вищий навчальний заклад
||
З 1998 року училище виконує Міжнародну програму реформування сестринської освіти в Україні,
яка забезпечує відповідність фаху медичної сестри міжнародним стандартам.

Самоврядування

     В нашому навчальному закладі розвинута співпраця адміністрації з радою студентського самоврядування та профспілкою студентів.

     Рада студентського самоврядування та профком студентів бере активну участь у створенні комплексного плану виховної роботи в училищі, плану роботи гуртожитку, проведенні вечорів відпочинку, випускних вечорів, у рішенні соціально-побутових проблем, розподілі стипендіального фонду, організації ремонту кімнат у гуртожитку, забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання навчального закладу.