Комунальний вищий навчальний заклад
||
З 1998 року училище виконує Міжнародну програму реформування сестринської освіти в Україні,
яка забезпечує відповідність фаху медичної сестри міжнародним стандартам.

Медико-профілактична справа

5.12010103 «МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНА СПРАВА»

МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНА СПРАВАПомічник санітарного лікаря та лікаря-епідеміолога готується до професійної діяльності в галузі охорони здоров’я для здійснення протиепідемічних, профілактичних, дезинфікуючих заходів державного санітарного нагляду, лабораторних досліджень під керівництвом відповідного лікаря-спеціаліста, призначається для роботи в санітарно-епідеміологічних і лікувально-профілактичних установах на первинних посадах: помічника санітарного лікаря, помічника лікаря-епідеміолога, інструктора з санітарної освіти, лаборанта.

Форма навчання: денна
Термін навчання: 2 роки 6 місяців

МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНА СПРАВА