Комунальний вищий навчальний заклад
||
З 1998 року училище виконує Міжнародну програму реформування сестринської освіти в Україні,
яка забезпечує відповідність фаху медичної сестри міжнародним стандартам.

Сестринська справа

5.12010102 «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА»

СЕСТРИНСЬКА СПРАВАМедична сестра готується до професійної діяльності в галузі охорони здоров’я на первинних посадах медичної сестри. Фахівець за цією спеціальністю організовує та здійснює догляд за хворими в лікувально-профілактичних установах та в домашніх умовах.

Форма навчання: денна, вечірня
Термін навчання: 3 роки (денна), 4 роки (вечірня)

СЕСТРИНСЬКА СПРАВА