Комунальний вищий навчальний заклад
||
З 1998 року училище виконує Міжнародну програму реформування сестринської освіти в Україні,
яка забезпечує відповідність фаху медичної сестри міжнародним стандартам.

Акушерська справа

5.12010105 «АКУШЕРСЬКА СПРАВА»

Акушерка готується до професійної діяльності в галузі охорони здоров’я для надання долікарської лікувально-профілактичної допомоги вагітним та гінекологічним хворим.

Випускники за цією спеціальністю працюють у пологових будинках, пологових відділеннях лікарень, жіночих консультаціях, фельдшерсько-акушерських пунктах, здоровпунктах, на первинних посадах акушерки, медичної сестри, завідуючої фельдшерсько-акушерським пунктом.

Форма навчання: денна
Термін навчання: 2 роки 6 місяців

АКУШЕРСЬКА СПРАВААКУШЕРСЬКА СПРАВА