Комунальний вищий навчальний заклад
||
З 1998 року училище виконує Міжнародну програму реформування сестринської освіти в Україні,
яка забезпечує відповідність фаху медичної сестри міжнародним стандартам.

Лікувальна справа

5.12010101 «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

Підготовка фахівців за цією спеціальністю ведеться для діяльності в галузі охорони здоров’я, надання долікарської лікувально-профілактичної допомоги, невідкладної медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках.

Фельдшер призначається для роботи в міських і районних фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктах, здоровпунктах, лікувально, лікувально-профілактичних установах на первинних посадах фельдшера, завідуючого фельдшерським, фельдшерсько-акушерським пунктом, здоровпунктом.

Форма навчання: денна
Термін навчання: 2 роки 6 місяців

ЛІКУВАЛЬНА СПРАВАЛІКУВАЛЬНА СПРАВА