Комунальний вищий навчальний заклад
||
З 1998 року заклад виконує програму реформування сестринської освіти в Україні,
яка забезпечує відповідність професії медичної сестри міжнародним стандартам.

ВСТУПНА КОМПАНІЯ 2020!

 

 

[05.11.2019] ГОЛОВНА УВАГА – ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ


 Одна із важливих умов якісної підготовки фахівців на компетентнісних засадах є створення для їх навчання  необхідної матеоріально-технічної  бази, зокрема, відповідне сучасне оснащення і організація навчально-виховного процесу в навчальному кабінеті.

 

 

 Про це йшлося у доповіді заступника директора О.С.Федорці на черговому засіданні педагогічної ради. Олена Сергіївна нагадала, що в нашому коледжі навчальний процес забезпечують 44 кабінети  4 лабораторії, 2 лекційні зали, анатомічний музей, спортивний комплекс, бібліотека, а також кабінет для відпрацювання практичних навичок, відкритий у гуртожитку.

 

 

Кабінети працюють за складеними планами, завідувачі щорічно звітують про свою роботу, регулярно проводяться перевірки. Остання з них підтвердила наступне:   завідувачі  лабораторії анатомії та фізіології Т.Є.Колесниченко,  кабінетів основ правознавства О.І.Коваль,  доклінічної практики з догляду за хворими Т.Б.Шульга, історії України, всесвітньої історії та географії В.І.Мазуренко, фармакології та медичної рецептури О.С.Старовойт, та ін. добросовісно ставляться до виконання  обов’язків завідувача навчальним кабінетом, лабораторії.

Більшість викладачів охоче залучають студентів до виготовлення наочності, спільно з ними працюють над наповненням кабінетів.   Відповідність оснащення до вимог навчальних планів і програм з кожної дисципліни і на базі 11 класів, і на базі 9 класів складають 100 відсотків.

 

Важливе місце у підготовці спеціалістів, як зазначила доповідач,  займає практичне навчання. Практичну підготовку майбутніх фахівців здійснюють 5 кабінетів для вивчення клінічних дисциплін, кабінет доклінічної практики, 4 комп’ютерних кабінетів. Маємо достатню кількість телевізорів, ноутбуків, проекторів, мультимедійної техніки, на службі у викладачів і студентів  анатомічний музей. З року в рік оновлюється та удосконалюється навчальна база.

 Виступ свого заступника доповнив директор коледжу, к.м.н. І.Е.Шарун, додавши, що такої матерально-технчної бази, як у Дніпровському базовому медичному коледжі, годі шукати де-інде  і робота з її удосконалення продовжується і надалі.

З повідомленням про організацію підготовки до здачі ЗНО виступила методист В.В.Некрашевич.