Комунальний вищий навчальний заклад
||
З 1998 року заклад виконує програму реформування сестринської освіти в Україні,
яка забезпечує відповідність професії медичної сестри міжнародним стандартам.

РОЗПОЧАЛИ РОБОТУ ЕКСПЕРТНІ АКРЕДИТАЦІЙНІ КОМІСІЇ НА СЕСТРИНСЬКОМУ ТА ФЕЛЬДШЕРСЬКОМУ ВІДДІЛЕННЯХ

 

 

 

Згідно наказів МОН №391-л  та № 398-л від 24.04.2019 р. «Про проведення акредитаційної експертизи» у комунальному вищому навчальному закладi «Дніпровський базовий медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» з метою проведення первинних акредитаційних експертиз освітньо- професійних програм «Лікувальна справа» спеціальності 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціалізація «Лікувальна справа» за коротким циклом підготовки молодшого спеціаліста І рівня акредитації, а також проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо- професійної програми «Сестринська справа» спеціальності 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціалізація «Сестринська справа» за коротким циклом підготовки молодшого спеціаліста І рівня акредитації розпочали роботу експертні комісії у складі:

 

Освітньо-професійна програма «Лікувальна справа»

Голова комісії:

-        Білик Любов Володимирівна - декан медичного факультету Черкаської медичної академії, кандидат педагогічних наук;

член комісії:

-        Білецька Алла Григорівна - завідувач навчально-виробничої практики Сумського базового медичного коледжу

 

Освітньо-професійна програма «Сестринська справа»

Голова комісії:

-        Локай Борис Анатолійович – доцент кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України», кандидат медичних наук, голова комісії;

член комісії:

-        Кульчицька  Наталія   Володимирівна - голова циклової комісіі  акушерської  справи Чернігівського базового медичного коледжу  Чернігівської обласної ради, викладач вищої категорії