Комунальний вищий навчальний заклад
||
З 1998 року училище виконує Міжнародну програму реформування сестринської освіти в Україні,
яка забезпечує відповідність фаху медичної сестри міжнародним стандартам.

Матеріали для самостійної роботи студентів

Електронні версії перших розділів підручників для 10 класів

www.iitzo.gov.ua/elektronni_pidruchniki_dly_10_klasu_znz.html