Комунальний вищий навчальний заклад
||
З 1998 року училище виконує Міжнародну програму реформування сестринської освіти в Україні,
яка забезпечує відповідність фаху медичної сестри міжнародним стандартам.

Графік консультацій підготовки до Кроку М

 Графік консультацій підготовки до Кроку М – група МВ-41
 
 
Узгоджено з зав. вечірнім відділенням   ______________ Поповою Н.М.