Комунальний вищий навчальний заклад
||
З 1998 року заклад виконує програму реформування сестринської освіти в Україні,
яка забезпечує відповідність професії медичної сестри міжнародним стандартам.

Акушерська справа

"Акушерська справа"

Акушерка готується до професійної діяльності в галузі охорони здоров`ядля надання долікарняної лікувально-профілактичної допомоги вагітним та гінекологічно хворим.

Випускники цієї спеціальності працюють в пологових будинках, пологових відділеннях лікарень, жіночих консультаціях, фельдшерсько-акушерських пунктах, на помадах акушерки,медичної сестри, завідувачем фельдшерсько-акушерським пунктом.

Форма навчання: денна 
Термін навчання: 2 роки 5 місяців (база 11 кл.)

Акушерское делоАкушерское дело