Комунальний вищий навчальний заклад
||
З 1998 року заклад виконує програму реформування сестринської освіти в Україні,
яка забезпечує відповідність професії медичної сестри міжнародним стандартам.

Лікувальна справа

"Лікувальна справа"

Підготовка спеціалистів за  спеціальністю "Лікувальна справа" ведеться для діяльності в галузі охорони здоров`я, надання долікарняної лікувально-профілактичної допомоги, невідкладної медичної допомоги при гострих захворюваннях та нещасних випадках.

Фельдшер працює в міських та районних фельдшерських, фельдшерсько-акушерських пунктах,  лікувальних, лікувально-профілактичних закладах на посадах фельдшера, завідувача фельдшерським, фельдшерсько-акушерським пунктом.

Форма навчання: денна 
Термін навчання: 3 роки (база 11 класів), 4 роки (база 9 класів)

Лечебное делоЛечебное дело